Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 04 Rujan 2015 06:57

20. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

Dana 31. kolovoza 2015. godine održana je 20. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina, Renato Prkić, dipl.ing.
Predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić utvrdio je da je na sjednici nazočno 18 od 21 vijećnika te da postoji potrebna većina za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

DNEVNI RED:
- Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća
1.    Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Bilankuša
2.    Prijedlog Zaključka o financijskom izvještaju za 2014. godinu Dječjeg vrtića Cvrčak-Solin
3.    Prijedlog Odluke o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2015. godinu
4.    Prijedlog Odluke o dodjeli kolektivne nagrade Grada Solina za 2015. godinu
5.    Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Solina za 2015. godinu
6.    Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj 2015. godine do lipnja 2015. godine
7.    Prijedlog Zaključka o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2015. godinu
8.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi.
9.    Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova usluga građevinske mehanizacije i sitnih građevinskih radova za potrebe Vlastitog pogona na rok od dvije godine
10.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ulazak Grada Solina u sastav urbane aglomeracije Split
11.    Prijedlog Rješenja o imenovanju ulice na predjelu MO Srednja strana


    Pročelnica Odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom Sanja Samardžija predstavila je na 20. sjednici Gradskoga vijeća Solina, održanoj 31. kolovoza, prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnoga plana uređenja Bilankuša.
-    Prvenstveni cilj izrade i donošenja ovih ciljanih
izmjena i dopuna je omogućavanje izgradnje ljekarne uz zgradu Doma zdravlja – objasnila je pročelnica Samardžija.
    Nakon provedbe svih potrebnih predradnji i izrade prijedloga Plana objavit će se rokovi javnog uvida i javne rasprave o istom.
    Uslijedilo je predstavljanje Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina, a detaljnije podatke o tome iznijela je predstavnica izrađivača plana, tvrtke GIS plan, Ines Berlengi.
    Javni uvid u u prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina provodio se u razdoblju od 22. srpnja do 6. kolovoza, a javno izlaganje održano je 24. srpnja u prostoru Gradske vijećnice. U navedenom vremenskom intervalu svi zainteresirani građani imali su prilike dostaviti usmene i pismene primjedbe i prijedloge na predstavljeni prijedlog plana, a iste su detaljno razmotrene.
- Glavni razlozi za izmjene i dopune GUP-a su promjene određenih zakonskih propisa u razdoblju od donošenja Plana 2006. do danas kao i njegovo usklađenje s Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, sa Zakonom o prostornom uređenju te s Izmjenama i dopunama Prostornoga plana uređenja Solina – objasnila je Berlengi te predstavila nekoliko zanimljivih detalja Plana kao što su mogućnost izgradnje građevina mješovite namjene na ulazu u grad, na prostoru Širina, zatim definiranje zone za izgradnju reciklažnog dvorišta, očuvanja cjelina pučkih naselja, mjera očuvanja i zaštite kulturno-povijesnih cjelina te mreže prometne i komunalne infrastrukture.
U dijelu koji se odnosi na javno prometne površine istaknuto je kako širina kolnika mora iznositi minimalno 5,5 metara za dvosmjerni i 3,5 metra jua jednosmjerni promet te pješački pločnik najmanje širine 1,5 metar barem s jedne strane ulice. Navedene propise komentirao je nezavisni vijećnik Ivica Čerina ističući kako je navedena širina kolnika premala što potvrđuje i primjer Ulice dr. Franje Tuđmana.
-    Tom ulicom, izgrađenom prije samo nekoliko godina, ne
može prometovati javni gradski prijevoz jer autobus zbog uskog prolaza ne može skrenuti iz Ulice Stjepana Radića u spomenutu ulicu – kazao je Čerina dodajući kako se donošenjem ovakvih propisa ponavljaju iste greške.
    Prema riječima Ines Berlengi navedene širine prometnica usklađene su sa standardom propisanim za gradske ulice, točnije predstavljaju minimum, ali uvijek se nastoji da te dimenzije budu veće od toga.
    Predstavljene izmjene i dopune GUP-a usvojene su s jednim glasom protiv vijećnika Ivice Čerine.
    Sljedeća točka dnevnog reda odnosila se na financijski izvještaj za 2014. za Dječji vrtić Cvrčak Solin. Prema riječima izvjestitelja, ravnatelja DV-a Davora Mikasa, navedena ustanova je prošlu godinu zaključila s prihodom od oko 19,553 milijuan kuna te rashodom od oko 19,673 milijuna kuna iz čega proizlazi manjak prihoda u iznosu od oko 120 tisuća kuna.
-    Međutim istovremeno su, na dan 31. prosinca 2014.,
evidentirana nenaplaćena potraživanja u iznosu većem od 2,1 milijun kuna te dugovanja dobavljačima od 920 tisuća kuna iz čega u konačnici proizlazi da bi ustanova ostvarila pozitivno poslovanja da su navedena potraživanja bila naplaćena u navedenom roku – objasnio je Mikas.
    Vijećnica Franka Oreb i ovom je prilikom upozorila na nedostatak dječjih vrtića te visoke cijene koje roditeljima predstavljaju veliko opterećenje.
-    Klub vijećnika SDP-a konstantno upozorava na ove
nedostatke, a oni su sad potvrđeni i činjenicom da nenaplaćena potraživanja od strane roditelja iznose preko 485 tisuća kuna. Mi u svakom slučaju upućujemo pohvale vašem radu i radu vaših djelatnika, ali interes djece i roditelja nam je ipak na prvom mjestu stoga ne prihvaćamo ovo izvješće – kazala je Oreb.
    Mikas je odgovorio kako je cijena u solinskim dječjim vrtićima u okviru cijena kakve imaju druge lokalne zajednice te da su odstupanja neznatna.
-    Moram reći i to da bi realna cijena mjesečnog iznosa
za jedno dijete trebala iznositi oko 1.800 kuna što znači da je postojeća cijena čak tri puta manja – kazao je Mikas dodajući kkao svakako treba istaknuti i to će Grad Solin i u narednoj pedagoškoj godini financirati asistente u dječjim vrtićima što većina drugih lokalnih zajednica ne čini.
    Vijećnik Nikola Tokić (Koalicijska lista HDZ-a, HČSP-a, HSU-a, HSS-a, HDS-a) napomenuo je kako je ove godine uistinu minimalan broj djece ostao bez mjesta u dječjem vrtiću te da su upisana sva djeca koja su ispunjavala propisane uvjete.
-    To potvrđuje da Grad i Dječji vrtić iz godine u godinu
intenzivno rade na unaprjeđenju vrtićkih kapaciteta i standarda i da su zaslužili sve pohvale – kazao je Tokić. Navedeno je komentirao vijećnik Ivica Čerina ističući kako sva djeca, bez obzira da li su im roditelji zaposleni ili ne, zaslužuju svoje mjesto u dječjem vrtiću.
    Predstavljeno financijsko izvješće o radu DV-a Cvrčak usvojeno s četiri glasa protiv vijećnika SDP-a.
    Pročelnik Odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić predstavio je izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi. Riječ je o usklađenju navedene odluke s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi koje se odnose na naknade za podmirivanje troškova stanovanja.
    Upravitelj Vlastitog komunalnog pogona Ante Parčina iznio je pred vijećnike odluku o povjeravanju komunalnih poslova građevinske mehanizacije i sitnih građevinskih radova za potrebe Pogona na rok od dvije godine.
-    Nakon provedenog javnog natječaja navedeni poslovi
povjeravaju se obrtu Pasike iz Tugara koji je dostavio najnižu cijenu ponude i zadovoljava sve tražene uvjete natječaja – kazao je Parčina.
    Vijećnici su nakon ovih usvojili i odluku o ulasku Grada Solina u sustav urbane aglomeracije Split, a koja se odnosi na uspostavu partnerskog vijeća između grada Splita i okolnih jedinica lokalne samouprave gdje bi se preko mehanizama Integriranih teritorijalnih ulaganja, ITU, za provedbu povlačilo oko 345 milijuna EUR-a.
    Vijećnici su bili jednoglasni kod usvajanja prijedloga za dodjelu godišnjih nagrada Grada Solina za 2015. Tako je osobna nagrada posthumno dodijeljena Maji Matas, nagrada za životno djelo posthumno je dodijeljena Damiru Juriću, dok je kolektivna nagrada pripala Plesnoj udruzi Solinski bubamarci koja ove godine obilježava desetu obljetnicu djelovanja.
    Zadnja točka dnevnog reda sjednice koja se odvijala na čelu s predsjednikom Gradskoga vijeća Renatom Prkićem odnosila se na imenovanje novoformirane ulice na prostoru MO Srednja strana, točnije oko buduće škole Ninčevići. Ova ulica, duga oko 260 metara, nosit će ime Ulica hrvatskog branitelja Dražena Kuduza, skraćeno Dražena Kuduza.

Marijana BATARELO-JELAVIĆ

    

Pročitano 2934 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr