Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 19 Svibanj 2020 10:18

RADOVI NA UKLANJANJU PROTUPRAVNO ODLOŽENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA

RADOVI NA UKLANJANJU PROTUPRAVNO ODLOŽENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA Uklanjanje nepropisno odloženog otpada u Svetom Kaju (Foto: Jakov Teklić)

 

U utorak 19. svibnja 2020. otpočelo se s uklanjanjem otpada na području Grada putem tvrtke Gradinamont d.o.o. iz Hrvaca, inače izabranog ugovornog izvođača za usluge „sanacije divljih odlagališta“ na području Grada.

Prema prvom nalogu izdatom za uklanjanje otpada naglasak je stavljen na onečišćene mikrolokacije uz kontejnere koji su predviđeni za odlaganje miješanog komunalnog otpada, a uokolo kojih je došlo do odlaganja glomaznog otpada, biootpada i slično. Riječ je o otpadu koji nije smio biti odložen u i pored spremnika za miješani komunalni otpad.

Grad Solin će nastaviti s radovima na uklanjanju otpada i s drugih lokacija koje su sukladno usvojenim dokumentima vezano za Plan gospodarenja otpadom i Izvješće o lokacijama s odbačenim otpadom detektirane kao problematične i nužne za poduzimanje radnji na uklanjanju posljedica čina protupravnog odlaganja otpada od strane nesavjesnih pojedinaca koji svojim ponašanjem čine komunalni nered u prostoru i time sudjeluju u negativnom trendu pojačanog odlaganja otpada na za to neprimjerenim lokacijama.

Grad Solin će i putem zakonskih mjera koje mu stoje na raspolaganju kazniti nesavjesne građane, a i prvenstveno i na ugradnju video nadzora, poduzeti zakonske mjere kako bi se onemogućilo ili svelo na što manju razinu ovakvih i sličnih ponašanja koja štete, kako neposrednom okruženju, a i samoj lokalnoj zajednici.

 

 

Pročitano 564 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr