Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 13 Svibanj 2020 11:16

Pregled sigurnosnih pokazatelja Grada Solina od 1.siječnja do 31. ožujka 2020.

Pod poveznicom Prevencija kriminaliteta objavljena je najnovija publikacija Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Solina za period od 1.siječnja do 31. ožujka 2020.

U vrijeme pandemijske krize, važno je zadržati stabilnost i pozitivne trendove u svim segmentima društva, a poslovi kontrole i suzbijanja kriminaliteta u prošlosti su se pokazali ključnim za ocjenu stanja sigurnosti i odluku o odabiru mjesta za život i ulaganja.

Tri mjeseca 2020. ukazuju na zadržavanje trogodišnjeg stabilnog trenda u statistikama kriminaliteta na području Solina, uz iznimku u kategoriji obiteljskog nasilja. Naime, iako u statistikama iz ranijih perioda bilježimo veće apsolutne brojke, ova 2020. god. ( 14 slučajeva ) u usporedbi sa trogodišnjim 2017. – 2019. prosjekom (10 slučajeva) jedan je od argumenata za rasprave stručnjaka o utjecaju pandemije na obiteljske odnose i pojavu nasilja unutar obitelji.

Prevencija kriminaliteta i posebno obiteljskog nasilja, svrhovita je i uspješna samo onda kada proizlazi iz integralnog pristupa svih aktera društvenog života u sinergiji sa građanima. Cjelovit pristup problemu kriminaliteta izazov je zajednice u krizno, a posebno u postkrizno vrijeme obilježeno posljedicama gubitka radnog mjesta, ograničenih perspektiva i povećanih napora u osiguranju ranije dostignute kvalitete življenja.

Sistematizirani i grafički obrađeni podaci ukazuju na aktualne trendove kriminaliteta i neprihvatljivih ponašanja na razini mjesnog odbora. Zanimljivi podaci korisni su i kao podloga za planiranje aktivnosti vijeća mjesnih odbora u suradnji sa građanima, udrugama i institucijama.

Publikacije VPK grada Solina

  Sigurnost kroz statistike 1.1-31.03. 2020.pdf

 

Pročitano 421 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr