Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 12 Svibanj 2020 07:53

Zaključak o pomoći za besplatan ili sufinanciran prijevoz umirovljenika i drugih građana u 2020.godini

Grad Solin, odnosno, gradonačelnik grada Solina Dalibor Ninčević, donio je Zaključak o pokrivanju troškova besplatnog ili sufinanciranog javnog prijevoza umirovljenika i drugih građana do kraja ove godine.

Građani koji žele zatražiti pokaznu kartu nužno je da prikažu i donesu:
1. kopiju osobne iskaznice
2. odrezak ili potvrdu (obavijest) o zadnjoj mirovini / kopiju rješenja o invalidnosti
3. potvrdu o dohotku porezne za domaćice

Važno je da se građani sukladno odredbama Nacionalnog stožera civilne zaštite RH drže propisanih mjera socijalne distance, razmak od najmanje 1,5 m, ispred zgrade. Za ulazak u zgradu Gradske uprave obavezno je nošenje maske.

Zaprimanje predmeta vrši se radnim danom i to od 8.30 do 12.30 sati (dnevni odmor od 11.00 do 11.30 sati).

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina, br. 7/09,4/13,7/13,3/18 4/18 i 4/20) , Gradonačelnik Grada Solina, dana 09. ožujka 2020. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o pomoći za besplatan ili sufinanciran prijevoz umirovljenika i drugih građana u 2020.godini

Članak 1.

Pravo na pomoć za besplatne troškove javnog prijevoza mogu ostvariti:

1.članovi udruge roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata.

2.djeca poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata dok su na redovnom školovanju.

3.dobrovoljni davatelji krvi sa 40 i više davanja muškarci i sa 20 i više davanja žene.

4.invalidne osobe sa 80% invalidnosti i osobe sa težim mentalnim oštećenjem zdravlja
temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

5. članovi udruga gluhih i nagluhih osoba, udruga slijepih, udruga multiple skleroze,
udruga distrofičara, te udruge djece s posebnim potrebama (jedan od roditelja).

6. ostali korisnici, kojima je zbog trenutnih socijalnih, zdravstvenih i ostalih okolnosti potreban prijevoz, a po procjeni Upravnog odjela za javne djelatnosti.

Članak 2.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza uz sudjelovanje u plaćanju troškova mogu ostvariti osobe starije od 65 godina života ukoliko izvrše jednokratnu godišnju uplatu u Proračun Grada Solina u iznosima kako slijedi:

1. osobe starije od 65 godina života koje ne ostvaruju nikakva primanja ili čija osnovna mirovina mjesečno iznosi do1.000,00 kuna, odnosno čiji osobni mjesečni prihodi iznose do 1.000,00 kuna, uplatu u iznosu 50,00 kuna.

2. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 1.000,00 do 1.500,00 kuna, uplatu u iznosu od 100,00 kuna.

3. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 1.500,00 do 2.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 200,00 kuna.

4. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 2.000,00 do 2.500,00 kuna, uplatu u iznosu od 250,00 kuna.

5. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 2.500,00 do 3.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 350,00 kuna.

6. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 3.000,00 do 3.500,00 kuna, uplatu u iznosu od 500,00 kuna.

7. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 3.500,00 do 4.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 700,00 kuna.

8. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 4.000,00 kuna, i više, uplatu u iznosu od 1.000,00 kuna.

Pravo na besplatne troškove javnog prijevoza i troškove prijevoza u kojima sudjeluju jednokratnom godišnjom uplatom mogu ostvariti umirovljenici koji pored mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj ostvaruju mirovinu temeljem međunarodnih ugovora, kao i umirovljenici koji ostvaruju samo inozemnu mirovinu na koje se odnose isti uvjeti kao i za umirovljenike koji su mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj.
Za ostvarivanje navedenih prava podnositelj mora imati prebivalište na području Grada Solina.
Uplata iznosa kojim osoba sudjeluje u troškovima javnog prijevoza vrši se jednokratnom godišnjom uplatom neposredno prije ostvarivanja gore navedenog prava.

Članak 3.

Pravo na subvenciju troškova javnog prijevoza mogu ostvariti:
1. nezaposleni
2. umirovljenici do 65 godina života.

Članak 4.

Rješenja o povlaštenom prijevozu u 2020.godini izdavati će se u periodu od 16.ožujka do 31.prosinca 2020.godine.

Upravno tijelo može posebnim rješenjem odobriti besplatne ili subvencionirane troškove javnog prijevoza ukoliko procjeni da zahtjev podnositelja djelomično ne udovoljava propisanim uvjetima, a prijevoz mu je potreban zbog posebnih okolnosti.

Prijevoz osoba iz članka 1., 2.,3., i 4., ovog Zaključka odobrava se sukladno ugovoru sa prijevoznikom.

Klasa: 340-01/20-01/01
Ur.br: 2180/01-01-01/20-1

GRADONAČELNIK
Dalibor Ninčević

 

Pročitano 719 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr