Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 22 Ožujak 2016 11:26

26. sjednica Gradskoga vijeća grada Solina

 

Dana 15. ožujka 2016. godine održana je 26. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina Renato Prkić, dipl.ing.

D N E V N I  R E D:

1.) Prijedlog Zaključka o financijskom izvještaju Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin za 2015. godinu
2.) Rasprava povodom prijedloga Odluke Promet d.o.o. Split, a u svezi reguliranja duga po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Splitu
3.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
4.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima
5.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
6.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave

Ad 1.) Zaključak o financijskom izvještaju Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin za 2015. godinu predstavio je ravnatelj DV Cvrčak – Solin Davor Mikas.
- Financijsko izvješće DV Cvrčak za 2015. godinu glede prihodovne strane iznosi 21.537.644,41 kunu, dok rashodovna strana iznosi 20.948.187,93 kune –objasnio je Mikas te naglasio kako višak poslovanja u 2015. godini iznosi 589.456,48 kuna, a on je prbijen manjkom iz prethodne godine u iznosu od 339.111 kunu te se dobiveni višak u iznosu od 250.334 kune prenosi u 2016. godinu.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili prvu točku dnevnog reda.

Ad 2.) Druga točka dnevnoga reda 26. sjednice Gradskog vijeća bila je Rasprava povodom prijedloga Odluke Promet d.o.o. Split, a u svezi reguliranja duga po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Splitu.
Točku je obrazložio zamjenik gradonačelnika Dalibor Ninčević, dok su samoj raspravi nazočili odvjetnik Grgo Peronja te rukovoditelj komercijalnog sektora Promet d.o.o. Dinko Radić.

Vijećnika Antu Grgića (HDZ) zanimalo je kako je Promet uopće dozvolio da dođe u ovakvu situaciju, dok je vijećnika Zdravka Perka (HDZ) zanimalo kako će Promet d.o.o. uspjeti isplaćivati mjesečnu svotu od milijun kuna slovenskoj tvrtci A-Comos kojoj je dužan, a plaće zaposlenika će ostati iste. Odgovore solinskim vijećnicima davali su nazočni Prometovi dužnosnici. Obrazložili su kako se dug vuče još iz devedesetih godina, a plaće i dugovanja će Promet uspjeti podmirit ako im Gradovi (uz svoju novčanu pomoć) i sami zaposlenici tvrtke izađu u susret.

Solinski vijećnici su dali suglasnost kako prihvaćaju prijedlog Grada Splita o reguliranju obveza pravnih odnosa s društvom A-Comos i odvjetničkim društvom koje zastupa Promet d.o.o. po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Splitu, na način da Grad Split podmiri dugovanje, a Promet d.o.o će prenijeti pravo vlasništva na dijelu nekretnina u cijelosti na Grad Split radi osiguravanja novčane tražbine grad Splita u visini od 40.000.000,00 kuna. Nadalje, solinski vijećnici su svojom suglasnošću ovlastili predstavnika Grada Solina u Skupštini društva Promet d.o.o., da postupi sukladno ovoj Odluci, a svi suvlasnici društva Promet d.o.o. u roku od 60 dana obvezuju se pristupiti zajedničkim pregovorima radi rješavanja svih financijskih imovinskopravnih i drugih problema koje opterećuju redovito poslovanje društva Promet d.o.o..

Ad 3.) Pročelnica Sanja Samardžija objasnila je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, koju su vijećnici jednoglasno prihvatili.
Grad Solin je izvršio zaduženje komunalne naknade za prostore u kojima se obavljaju djelatnosti osnovnoškolskog odgoja u vlasništvu Županije i to temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi iz prosinca 2015..
Korisnici tih prostora, sve tri osnovne škole s područja Grada izjavile su žalbu na takvu Odluku tražeći smanjenja iznosa komunalne naknade. Naime, škole dobivaju fiksna sredstva za sve materijalne troškove iz decentraliziranih sredstava koje Državni proračun prebacuje na Županiju, a Županija potom školama i ta sredstva se neće povećati za trošak komunalne naknade.
Nakon zaprimljenih žalbi Grad Solin je razmotrio prijedlog škola te je u kontaktu sa Splitsko-dalmatinskom županijom istaknuta potreba da se školama smanji visina komunalne naknade na način da im se sa koeficijenta 8 ona umanji na koeficijent 2.

Ad 4.) Jednoglasno je prihvaćena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima.
Dana 1.siječnja 2016. stupile su na snagu izmjene Zakona o računovodstvu kojima su poduzetnici razvrstani u mikro, srednja i velika trgovačka društva.
Zbog toga je nužna izmjena Odluke o gradskim porezima.

Ad 5.) Jednoglasno je prihvaćena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora koju je objasnila pročelnica Samardžija.

Ad 6.) Pročelnik Upravnoga odjela za opće i pravne poslove Ante Ljubičić solinskim vijećnicima obrazložio je posljednju točku 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Solina pod nazivom Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave.
- Unutarnja revizija uspostavlja se na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i članka 9. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna – objasnio je u svom uvodu pročelnik Ljubičić te dodao - Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave Grada Solina propisano je da poslove unutarnje revizije obavlja Upravni odjel za reviziju. Ovi navedeni propisi obvezuju tri nova radna mjesta uključujući i voditelja, stoga je Odluku nužno prilagoditi veličini Grada – kazao je Ljubičić.
Ova Odluka donosi da poslove unutarnje revizije obavlja unutarnji revizor kojega, na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik i izravno je odgovoran njemu.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili posljednju točku dnevnog reda 26. sjednice Gradskog vijeća.


VIJEĆNIČKA PITANJA / INICIJATIVE

I Grad Solin se priključio inicijativi vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave za projekt obnove vodotornja u Vukovaru, te će u tu svrhu dati donaciju od 15 tisuća kuna.
Vijećnici su prihvatili prijedlog kojim će Grad sufinancirati projekt obnove vodotornja u Gradu heroju.

- Pozivamo ujedno i same građane Solina da se pridruže ovoj inicijativi, pozivom na donacijski telefon ili uplatama na račun koji postoji za tu svrhu. Gledajući projekt, on je prekrasan, multifunkcionalan i smatram da će biti na ponos cijele Hrvatske - kazao je Renato Prkić, predsjednik Gradskog vijeća Solina.

Vijećnika Antu Grgića (HDZ) zanimalo je uređenje predjela Kosice u Vranjicu – Zašto se još uvijek nasipava Kosica? – pitao je Grgić – Vidimo da se tu nalazi i više materijala nego li je potrebno za taj prostor.
Vijećniku Grgiću odgovorio je pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove Ante Ljubičić – Grad je dozvolio deponiranje materijala Vodovodu i kanalizacijama no već ćemo sutra ih zamoliti da zaustave deponiranje. Ovaj predjel Kosice zamišljen je kao parking prostor i tome će ubuduće služiti – objasnio je Ljubičić.

 Radojka Bućan

 

 

Pročitano 4868 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr