Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Izmjene i dopune DPU ARAPOVAC I

Detaljne planove uređenja grada Solina možete preuzeti u PDF formatu.

Izmjene i dopune DPU ARAPOVAC 1
Odluka o donošenju - Službeni vjesnik Grada Solina br.11/2015

 Izmjene i dopune DPU ARAPOVAC 1 

Pročitano 3462 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr