Ispiši ovu stranicu

DPU ŠKOLA NINČEVIĆI

Detaljne planove uređenja grada Solina možete preuzeti u PDF formatu.

DPU ŠKOLA NINČEVIĆI
Odluka o donošenju - Službeni vjesnik Grada Solina br. 5/2008

Detaljna namjena površina
Prometna mreža
Uzdužni profil
Elektorenergetska mreža
Javna rasvjeta
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Uvjeti gradnje
 

 

 

 

Pročitano 8371 puta