Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


DPU KOD GROBLJA U MRAVINCIMA - Izmjene i dopune

Detaljne planove uređenja grada Solina možete preuzeti u PDF formatu.

DPU KOD GROBLJA u Mravincima - Izmjene i dopune
Odluka o donošenju - Službeni vjesnik Grada Solina br. 6/2007

Elektroopskrba i javna rasvjeta
Elektroopskrba i javna rasvjeta - izmjena
Namjena površina - izmjene
Opskrba vodom i odvodnja
Plan parcelacije - izmjene
Telekomunikacije
Telekomunikacije izmjene
Uvjeti gradnje, korištenja i uređenja - izmjene  

 

 

Pročitano 6870 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr