Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


DPU ISPOD GAŠPINI 1

Detaljne planove uređenja grada Solina možete preuzeti u PDF formatu.

DPU ISPOD GAŠPINI 1
Odluka o donošenju - Službeni vjesnik Grada Solina br. 9/2006

Detaljna namjena površina
Plan elektroopskrbe
Plan odvodnje otpadnih voda
Plan parcelacije
Plan parcelacije prije ispravka
Plan prometa
Plan telekomunikacija
Uvjeti gradnje
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite  


DPU ISPOD GAŠPINI 1 - izmjene i dopune (Službeni vjesnik Grada Solina broj 11/06, 2/10)

Odluka 
Elektroopskrba 
Namjena 
Odvodnja 
Parcelacija 
Promet 
Telekomunikacije 
Uvjeti gradnje 
Uvjeti KUZ 
Vodoopskrba 
 

 

 

 

Pročitano 7171 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr