Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


DPU BILANKUŠA - Izmjene i dopune

Detaljne planove uređenja grada Solina možete preuzeti u PDF formatu.

DPU BILANKUŠA - Izmjene i dopune
Odluka o donošenju - Službeni vjesnik Grada Solina 3/02, 4/09

Namjena
Parcelacija
Uvjeti gradnje
Vodoopskrba


Izmjene i dopune DPU BILANKUŠA

Odluka o donošenju - Službeni vjesnik Grada Solina br.11/2015

DPU BILANKUŠA - Izmjene i dopune (druge izmjene i dopune ovoga Plana)


DPU BILANKUŠA - Izmjene i dopune (treća izmjena i dopuna Plana)

Detaljne planove uređenja grada Solina možete preuzeti u PDF formatu.
Odluka o donošenju - Službeni vjesnik Grada Solina br.07/2018

DPU BILANKUŠA - Izmjene i dopune - lipanj 2018.


DPU BILANKUŠA - Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje (kolovoz 2018.)

Detaljne planove uređenja grada Solina možete preuzeti u PDF formatu.

DPU BILANKUŠA - Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje - kolovoz 2018.


DPU BILANKUŠA-Ispravak greške

Ispravak greške DPU BILANKUŠA - Službeni vjesnik broj Grada Solina 02/2019

 

 

Pročitano 7327 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr