Ispiši ovu stranicu

DPU BAŠINI JUG

Detaljne planove uređenja grada Solina možete preuzeti u PDF formatu.

DPU BAŠINI JUG:
Odluka o donošenju - Službeni vjesnik Grada Solina br. 4/2007

Detaljna namjena površina
Plan elektroopskrbe i javne rasvjete
Plan odvodnje
Plan parcelacije
Plan telekomunikacija
Plan vodoopskrbe
Prometna mreža
Uvjeti gradnje
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

 

 

 

Pročitano 8719 puta