Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


DPU BAŠINI JUG

Detaljne planove uređenja grada Solina možete preuzeti u PDF formatu.

DPU BAŠINI JUG:
Odluka o donošenju - Službeni vjesnik Grada Solina br. 4/2007

Detaljna namjena površina
Plan elektroopskrbe i javne rasvjete
Plan odvodnje
Plan parcelacije
Plan telekomunikacija
Plan vodoopskrbe
Prometna mreža
Uvjeti gradnje
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

 

 

 

Pročitano 8728 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr