Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Javna nabava - arhiva

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje staza, platoa i postavljanje komunalne opreme na šetnici predio "Mramorna" - Sv. Kajo unutar obuhvata pomorskog dobra"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabava uredskog materijala"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabava materijala za reprezentaciju i čišćenje"

Poziv
Troškovnik
Dopis-pojašnjenje i izmjena stavki troš.

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Poštanske usluge za potrebe Grada Solina"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukciju dijela ulice Zgon"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za prethodno savjetovanje za "Rekonstrukciju raskrižja Matoševe ulice i ulice P.Krešimira IV"

Prethodno savjetovanje
Troškovnik
Nacrti
Dokumentacija

Izvješće o primjedbama i prijedlozima tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukcija arheološkog lokaliteta kod samostana sv. Rafael"

Poziv
Troškovnik
Projekt

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabavu alata i strojeva (oprema za zelene površine)"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Vatrogasni dom Vranjic - III faza"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odražavanje javne rasvjete"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Sanaciju krovišta sportske dvorane Bilankuša"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nogostup u ulici A. Starčevića kraj osnovne škole"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Spoj ulice Sv. Nikole i Don F. Bulića"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije ulice Stjepana Radića sa oborinskom kanalizacijom"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Spoj ulice Sv. Nikole i Don F. Bulića"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Biljni i repromaterijal"

Poziv
Troškovnik

Izmjena u pozivu i troškovniku

 

Poziv za dostavu ponuda za "Proširenje ulaza u Držićevu ulicu"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

Dopis-objava novog poziva

Skice

 

Poziv za dostavu ponuda za "Usluge tekućeg i investicijskog održavanja alata i strojeva"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Bravarske radove za male sportske centre i dječja igrališta"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Bravarske radove za potrebe grada Solina"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Geodetske i katastarske usluge"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Sanacija Ulice Ante Starčevića - Mravince"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Dječje igralište Gašpini"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Dječje igralište Gašpini"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Dječje igralište Gašpini"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Potporni zid u ulici Mužići"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabavu goriva za vozila, strojeve i alate"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Potporni zid u ulici Mužići"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje Livanjske ulice"

Poziv
Troškovnik
Nacrt

 

Poziv za dostavu ponuda za "Vertikalna signalizacija na križanju ulica Kaštelanske i Bunje"

Poziv
Troškovnik
Projekti

 

Poziv za dostavu ponuda "Uređenje Livanjske ulice"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Proširenje dijela ulice Marka Marulića"

Poziv
Troškovnik
Projekt

Dopis

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabava uredskog materijala"

Poziv

Troškovnik

 


 

Poziv za dostavu ponuda za "Proširenje dijela ulice Marka Marulića"

Poziv

Troškovnik

Projekt

 

 

Poziv za dostavu ponuda za "Pomoćno gradsko nogometno igralište u Vranjicu - infrastruktura"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Geodetske i katastarske usluge"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Projekt rekonstrukcije arheološkog lokalitea kod samostana Sv. Rafael"

Poziv
Uvjeti

 

Poziv za dostavu ponuda za nogostup u ulici A. Starčevića-Rupotina

Poziv

Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Sportska dvorana Arapovac - građevinsko zanatski radovi I b faza"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabavu biljnog i repromaterijala"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Parking u Tuđmanovoj ulici -izgradnja"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Pothodnik ispod Ulice don Frane Bulića"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nogostup u ulici A. Starčevića - Rupotina"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Sportska dvorana Arapovac - građevinsko zanatski radovi (I b faza)

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Proširenje Ulice braće Radića"

Poziv
Troškovnik
Projekti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabava strojeva i alata (oprema za zelene površine)

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Sportska dvorana Arapovac - elektroinstalaterski radovi"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Sportska dvorana Arapovac - građevinsko zanatski radovi (I b faza)

Poziv
Troškovnik
Pojašnjenje

 

Poziv za dostavu ponude za "Poštanske usluge za potrebe Grada Solina"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Arheološka istraživanja antičkog zida kod samostana Sv. Rafael"

Poziv
Troškovnik
Rješenje
Uvjeti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Izgradnju nogostupa u Ulici don Frane Bulića "

Poziv
Troškovnik
Projekti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Vatrogasni dom Vranjic - II faza"

Poziv
Troškovnik

Poziv za dostavu ponuda za " Projekt rekonstrukcije i vraćanje u prvobitno stanje antičkog zida kod samostana Sv. Rafael"

Poziv
Troškovnik
Rješenje
Izvješće 1
Izvješće 2

 

Poziv za dostavu ponuda za "Arheološko istraživanje antičkog zida kod samostana Sv. Rafael"

Poziv
Troškovnik
Rješenje

 

Poziv za dostavu ponuda za "Izgradnju nogostupa u Ulici don Frane Bulića"

Poziv
Troškovnik
Projekti
Izmjena u pozivu-Ulica don Frane Bulica

 

Poziv za dostavu ponuda za "Bravarske radove na malim sportskim centrima"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete"

Poziv
Troškovnik

Poziv za dostavu ponuda za "Izgradnja nogostupa u Ulici kneza Trpimira"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Izgradnja nogostupa u Ulici Put Majdana"

Poziv
Troškovnik

Nacrti

 

Poziv za dostavu ponuda za "Materijal za reprezentaciju i čišćenje"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Gorivo za vozila, strojeve i alate"

Poziv

Troškovnik

 
Poziv za dostavu ponuda za " Gradska galerija umjetnina u Domu Zvonimir"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Dječji zabavni park na Arapovcu - oprema"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Dječji zabavni park na Arapovcu - građevinsko zanatski radovi"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Geodetske i katastarske usluge"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Popločavanje kanala i omogućavanje pješačke komunikacije u Ulici A. Starčevića"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Radove na proširenju Ulice braće Radića"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Balotište u Poljacima"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Sanaciju dječjeg vrtića u sklopu teniskog centra na Arapovcu"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Bravarske radove za potrebe grada Solin"
Troškovnik
 
Poziv za dostavu ponuda za "Projektna dokumentacija novog dječjeg vrtića Priko Vode"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Projektna dokumentacija za poslovni centar Rupotina"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Projektnu dokumentaciju ulica na predjelu Bunja"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Sportska oprema za sportsku dvoranu Arapovac"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje izletišta na izvoru Jadra"
 
Poziv za dostavu ponuda "Radovi na proširenju Ulice braće Radića"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Balotište u Poljacima"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Nabavu uredskog materijala"
 
Poziv za "Ugradnju automatskog zalijevanja na nogometnom igralištu Solin"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Poštanske usluge za potrebe Grada Solina"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Vatrogasni dom Vranjic"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Projektna dokumentacija za pristupni put kod OŠ Vjekoslava Paraća i za proširenje Ulice sv. Nikola"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Projektna dokumentacija za proširenje dijela ulice Marka Marulića"
 
Poziv za dostavu ponuda za "Nabavu biljnog i repromaterijala"

Poziv za dostavu ponuda za "Sanacija ulica (Ulica Brig Kučine i Centar Sv. Kajo)

Poziv za ponudu

Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje puta od samostana Sv. Rafaela do Zvonimirove ulice"

Poziv za ponudu

Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Izgradnju i rekonstrukciju s odvodnjom nerazvrstanih cesta"

Poziv za ponudu

Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje poslovnog prostora u MO Srednja Strana"

Poziv za ponudu

Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Oborinska kanalizacija Marusinac"

Poziv za ponudu

Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Bravarske radove na malim sportskim centrima"

Poziv za ponudu

Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponudu za "Uređenje poslovnog prostora u MO Srednja Strana"

Poziv za ponudu

Troškovnik

Dopis

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabavu materijala za nerazvrstane ceste"

Poziv za ponudu

Troškovnik

Dopis

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabavu betona"

Poziv za ponudu

Troškovnik

Dopis

 

Poziv za dostavu ponuda za "Materijal za odvodnju"

Poziv za ponudu

Troškovnik-novi

Dopis-izmjena

 

Poziv za dostavu ponuda za "Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete"

 Poziv za ponudu

Troškovnik

 

 

 

 

 

 

Pročitano 3759 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr